Giải bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu - Sách lịch sử và địa lí 7 kết nối tri thức. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học..

B. Bài tập và hướng dẫn giải

1. Vị trí địa lí, hình dạng, kích thước

Câu hỏi: Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, hãy

Giải bài 1 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu

  • Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.
  • Kể tên các biển và đại dương bao quanh châu Âu,

2. Đặc điểm khí hậu

a. Địa hình

Câu hỏi: Đọc thông tin trong mục a và quan sát hình 1, hãy:

Giải bài 1 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu

  • Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu.
  • Xác định vị trí một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Âu.

b. Khí hậu

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong mục b và hình 3, hãy trình bày đặc điểm phân hoá khí hậu.

c. Sông ngòi

Hãy xác định vị trí các sông Von-ga, Đa-nuýp, Rai-no trên bàn đồ hình 1

d. Đới thiên nhiên

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát các hình ảnh mục d, hãy trình bày đặc điểm các đới thiên nhiên ở châu Âu

Giải bài 1 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu

Luyện tập - vận dụng

Câu hỏi 1. Xác định mỗi biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây thuộc kiều khí hậu nào ở châu Âu. Giải thích vì sao?

Giải bài 1 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu

Câu hỏi 2. Sưu tầm những hình ảnh đẹp về thiên nhiên châu Âu (núi, sông, hồ, rừng,...) và viết bài (khoảng 15 dòng) giới thiệu về những cảnh đẹp đó.