Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, hãy: Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu..

  • Đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu:
    • Là bộ phận phía tây của lục địa Á – Âu, ngăn cách với châu Á bởi dãy U-ran. Phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm giữa các vĩ tuyến 36°B và 71°B, chủ yếu thuộc đời ôn hoà của bán cầu Bắc.
    • Diện tích châu Âu trên 10 triệu km2 so với các châu lục khác, chỉ lớn hơn châu Đại Dương.
  • Tên các biển và đại dương bao quanh châu Âu:
    • Tên đại dương: Đại Tây Dương, Địa Trung Hải,
    • Tên biển: biển Bắc, biển Bantich, biển Baren, ...