Đọc thông tin và quan sát các hình ảnh mục d, hãy trình bày đặc điểm các đới thiên nhiên ở châu Âu.

Đặc điểm các đới thiên nhiên ở Châu Âu:

  • Đới lạnh ở châu Âu có khí hậu cực và cận cực; chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích lãnh thỏ, bao gồm các đảo, quần đảo ở Bắc Bảng Dương và một dải hẹp ở phía bắc châu lục. Mặt đất bị tuyết bao phủ gần như quanh năm. Giới sinh vật nghèo nàn thực vật chủ yếu là rếu, địa y và cây bụi; động vật có một số loài chịu được lạnh.
  • Đới ôn hoà ở châu Âu có khí hậu ôn đới và khí hậu cận nhiệt Phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm trong đới ôn hoà. Thiên nhiên thay đổi theo sự thay đối của nhiệt độ và lượng mưa