Thời tiết 63 tỉnh và thành phố

Thông tin thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết ngày mai và những ngày tới ở 63 tỉnh và thành phố giúp phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch học tập từ đó nâng cao kết quả kiểm tra của học sinh.

Thời tiết hiện tại

mây rải rác

26°C

24°C - 35°C

mây rải rác
Cảm giác thực tế 26°C

 • Khả năng có mưa Khả năng có mưa 32%
  Độ ẩm Độ ẩm 89 %
 • Gió Gió 4.63 km/h
  Hướng gió Hướng gió Đông Nam (SE)
 • Tầm nhìn Tầm nhìn 10 km
  Chỉ số UV Chỉ số UV 0
 • Giờ mặt trời mọc Bình minh 05:38
  Giờ mặt trời lặng Hoàng hôn 18:14
 • Điểm sương Điểm sương 24.07°C
  Áp suất Áp suất 1011 mb
 • Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

Thời tiết theo giờ

Hiện tại

26°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 89%

mây rải rác

01:00

26°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 27°C

Độ ẩm 90%

mây rải rác

02:00

25°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 91%

mây rải rác

03:00

25°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 25°C

Độ ẩm 94%

mây rải rác

04:00

24°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 25°C

Độ ẩm 96%

mây rải rác

05:00

24°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 24°C

Độ ẩm 97%

mây cụm

06:00

24°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 25°C

Độ ẩm 96%

mây cụm

07:00

25°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 90%

mây cụm

08:00

26°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 83%

mây đen u ám

09:00

28°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 30°C

Độ ẩm 75%

mây đen u ám

10:00

29°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 32°C

Độ ẩm 66%

mây đen u ám

11:00

31°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 35°C

Độ ẩm 58%

mây đen u ám

12:00

33°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 37°C

Độ ẩm 52%

mây đen u ám

13:00

34°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 39°C

Độ ẩm 49%

mây đen u ám

14:00

35°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 40°C

Độ ẩm 48%

mây đen u ám

15:00

34°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 39°C

Độ ẩm 49%

mây đen u ám

16:00

33°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 36°C

Độ ẩm 54%

mây đen u ám

17:00

31°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 34°C

Độ ẩm 61%

mây đen u ám

18:00

28°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 31°C

Độ ẩm 70%

mây đen u ám

19:00

27°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 29°C

Độ ẩm 76%

mây cụm

20:00

26°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 81%

mưa nhẹ

21:00

25°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 86%

mây rải rác

22:00

25°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 88%

mây rải rác

23:00

25°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 88%

mây rải rác

Hiện tại

25°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 90%

mây rải rác

01:00

24°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 25°C

Độ ẩm 92%

mây cụm

02:00

24°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 25°C

Độ ẩm 93%

mây đen u ám

03:00

24°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 25°C

Độ ẩm 92%

mây đen u ám

04:00

25°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 90%

mây đen u ám

05:00

25°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 89%

mây đen u ám

06:00

25°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 90%

mây đen u ám

07:00

25°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 86%

mây đen u ám

08:00

27°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 27°C

Độ ẩm 79%

mây đen u ám

09:00

28°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 30°C

Độ ẩm 74%

mây đen u ám

10:00

29°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 33°C

Độ ẩm 66%

mây đen u ám

11:00

32°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 35°C

Độ ẩm 55%

mây đen u ám

12:00

34°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 37°C

Độ ẩm 49%

mây đen u ám

13:00

34°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 38°C

Độ ẩm 46%

mây đen u ám

14:00

34°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 38°C

Độ ẩm 46%

mây đen u ám

15:00

34°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 37°C

Độ ẩm 49%

mây cụm

16:00

33°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 36°C

Độ ẩm 51%

mây cụm

17:00

27°C

mưa vừa

Cảm giác thực tế 27°C

Độ ẩm 82%

mưa vừa

18:00

26°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 85%

mưa nhẹ

19:00

26°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 85%

mây cụm

20:00

26°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 27°C

Độ ẩm 87%

mây cụm

21:00

25°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 88%

mây cụm

22:00

25°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 87%

mây cụm

23:00

25°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 26°C

Độ ẩm 87%

mây đen u ám

Thời tiết 7 ngày tới

Hôm nay

24°C - 35°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 58%

mưa nhẹ

CN Ngày 14

24°C - 34°C

mưa vừa

Độ ẩm 55%

mưa vừa

T2 Ngày 15

24°C - 33°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 63%

mưa nhẹ

T3 Ngày 16

22°C - 34°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 61%

mưa nhẹ

T4 Ngày 17

24°C - 33°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 67%

mưa nhẹ

T5 Ngày 18

26°C - 34°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 76%

mưa nhẹ

T6 Ngày 19

25°C - 37°C

mây đen u ám

Độ ẩm 65%

mây đen u ám

T7 Ngày 20

21°C - 26°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 75%

mưa nhẹ

Tỉnh/Thành Hôm nay CN Ngày 14 T2 Ngày 15
Hà Nội

31°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 35°C

Độ ẩm 58%

mưa nhẹ

32°C

mưa vừa

Cảm giác thực tế 35°C

Độ ẩm 55%

mưa vừa

30°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 34°C

Độ ẩm 63%

mưa nhẹ

Hà Giang

32°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 35°C

Độ ẩm 56%

mây cụm

31°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 35°C

Độ ẩm 59%

mưa nhẹ

34°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 36°C

Độ ẩm 44%

mây cụm

Cao Bằng

32°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 35°C

Độ ẩm 55%

mây đen u ám

33°C

mây thưa

Cảm giác thực tế 35°C

Độ ẩm 48%

mây thưa

32°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 35°C

Độ ẩm 51%

mây đen u ám

Bắc Kạn

28°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 31°C

Độ ẩm 74%

mưa nhẹ

28°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 31°C

Độ ẩm 72%

mây đen u ám

28°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 31°C

Độ ẩm 74%

mây đen u ám

Tuyên Quang

29°C

mưa vừa

Cảm giác thực tế 33°C

Độ ẩm 67%

mưa vừa

31°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 34°C

Độ ẩm 57%

mây cụm

28°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 30°C

Độ ẩm 71%

mưa nhẹ

Lào Cai

38°C

mây thưa

Cảm giác thực tế 41°C

Độ ẩm 36%

mây thưa

37°C

mây thưa

Cảm giác thực tế 41°C

Độ ẩm 37%

mây thưa

37°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 40°C

Độ ẩm 34%

mưa nhẹ

Điện Biên

39°C

mưa vừa

Cảm giác thực tế 38°C

Độ ẩm 22%

mưa vừa

40°C

bầu trời quang đãng

Cảm giác thực tế 39°C

Độ ẩm 18%

bầu trời quang đãng

40°C

bầu trời quang đãng

Cảm giác thực tế 39°C

Độ ẩm 20%

bầu trời quang đãng

Lai Châu

39°C

bầu trời quang đãng

Cảm giác thực tế 39°C

Độ ẩm 21%

bầu trời quang đãng

40°C

bầu trời quang đãng

Cảm giác thực tế 39°C

Độ ẩm 20%

bầu trời quang đãng

40°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 40°C

Độ ẩm 23%

mây rải rác

Sơn La

39°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 39°C

Độ ẩm 21%

mưa nhẹ

40°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 40°C

Độ ẩm 19%

mưa nhẹ

39°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 39°C

Độ ẩm 22%

mưa nhẹ

Yên Bái

28°C

mưa vừa

Cảm giác thực tế 31°C

Độ ẩm 78%

mưa vừa

28°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 32°C

Độ ẩm 73%

mưa nhẹ

27°C

mưa vừa

Cảm giác thực tế 30°C

Độ ẩm 77%

mưa vừa

Thông tin mới nhất

Tài nguyên thiên nhiên là gì? Tại sao phải sử dụng hợp lý tài nguồn nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn của cải vật chất sơ khai xuất hiện, tồn tại trong tự nhiên và được con người sử dụng để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Hãy cùng với trac nghiem online tìm hiểu xem tài nguyên thiên nhiên là gì nhé

Bốn mùa trong năm ở Việt Nam có gì đặc biệt?

4 mùa ở việt nam được phân chia như thế nào? Đặc điểm của từng mùa như thế nào mà làm cho con người ta thích thú và say mê một cách kỳ lạ. Cho đến bây giờ thì cũng có nhiều người chưa biết tại sao lại như vậy, hãy cùng tracnghiem online tìm hiểu nhé

Đáp án tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023

Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là danh sách đáp án 24 đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh 2023

Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023

Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Tiếng Anh là môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiều 29/6.