Thời tiết 63 tỉnh và thành phố

Thông tin thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết ngày mai và những ngày tới ở 63 tỉnh và thành phố giúp phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch học tập từ đó nâng cao kết quả kiểm tra của học sinh.

Thời tiết hiện tại

sương mờ

21°C

21°C - 23°C

sương mờ
Cảm giác thực tế 22°C

 • Khả năng có mưa Khả năng có mưa 76%
  Độ ẩm Độ ẩm 100 %
 • Gió Gió 3.6 km/h
  Hướng gió Hướng gió Đông Nam (SE)
 • Tầm nhìn Tầm nhìn 2 km
  Chỉ số UV Chỉ số UV 0.83
 • Giờ mặt trời mọc Bình minh 06:31
  Giờ mặt trời lặng Hoàng hôn 17:50
 • Điểm sương Điểm sương 21.02°C
  Áp suất Áp suất 1011 mb
 • Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

Thời tiết theo giờ

Hiện tại

22°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 93%

mưa nhẹ

14:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 94%

mây đen u ám

15:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 93%

mây đen u ám

16:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 92%

mây đen u ám

17:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 89%

mây đen u ám

18:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 89%

mây đen u ám

19:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 90%

mây đen u ám

20:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 91%

mây đen u ám

21:00

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 91%

mưa nhẹ

22:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 91%

mây đen u ám

23:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 90%

mây đen u ám

00:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 90%

mây đen u ám

01:00

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 90%

mưa nhẹ

02:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 89%

mây đen u ám

03:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 89%

mây đen u ám

04:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 89%

mây đen u ám

05:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 90%

mây đen u ám

06:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 21°C

Độ ẩm 91%

mây đen u ám

07:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 21°C

Độ ẩm 91%

mây đen u ám

08:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 91%

mây đen u ám

09:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 90%

mây đen u ám

10:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 89%

mây đen u ám

11:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 88%

mây đen u ám

12:00

23°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 85%

mây đen u ám

Hiện tại

23°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 24°C

Độ ẩm 85%

mưa nhẹ

14:00

23°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 86%

mưa nhẹ

15:00

23°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 87%

mưa nhẹ

16:00

23°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 87%

mây đen u ám

17:00

23°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 86%

mây đen u ám

18:00

23°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 87%

mây đen u ám

19:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 87%

mây đen u ám

20:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 87%

mây đen u ám

21:00

22°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 88%

mưa nhẹ

22:00

22°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 89%

mưa nhẹ

23:00

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 89%

mưa nhẹ

00:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 88%

mây đen u ám

01:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 87%

mây đen u ám

02:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 87%

mây đen u ám

03:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 88%

mây đen u ám

04:00

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 89%

mưa nhẹ

05:00

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 21°C

Độ ẩm 89%

mưa nhẹ

06:00

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 21°C

Độ ẩm 90%

mưa nhẹ

07:00

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 21°C

Độ ẩm 91%

mưa nhẹ

08:00

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 91%

mưa nhẹ

09:00

21°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 90%

mây đen u ám

10:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 88%

mây đen u ám

11:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 87%

mây đen u ám

12:00

22°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 88%

mây đen u ám

Thời tiết 7 ngày tới

Hôm nay

20°C - 22°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 92%

mưa nhẹ

T5 Ngày 09

21°C - 23°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 85%

mưa nhẹ

T6 Ngày 10

21°C - 24°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 88%

mưa nhẹ

T7 Ngày 11

21°C - 27°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 74%

mưa nhẹ

CN Ngày 12

22°C - 26°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 79%

mưa nhẹ

T2 Ngày 13

22°C - 26°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 75%

mưa nhẹ

T3 Ngày 14

15°C - 23°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 79%

mưa nhẹ

T4 Ngày 15

15°C - 15°C

mưa nhẹ

Độ ẩm 81%

mưa nhẹ

Tỉnh/Thành Hôm nay T5 Ngày 09 T6 Ngày 10
Hà Nội

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 96%

mưa nhẹ

23°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 85%

mưa nhẹ

22°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 88%

mưa nhẹ

Hà Giang

24°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 24°C

Độ ẩm 79%

mưa nhẹ

24°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 25°C

Độ ẩm 78%

mưa nhẹ

23°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 24°C

Độ ẩm 86%

mưa nhẹ

Cao Bằng

18°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 18°C

Độ ẩm 98%

mưa nhẹ

20°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 20°C

Độ ẩm 98%

mưa nhẹ

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 21°C

Độ ẩm 98%

mưa nhẹ

Bắc Kạn

19°C

mưa vừa

Cảm giác thực tế 20°C

Độ ẩm 99%

mưa vừa

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 21°C

Độ ẩm 98%

mưa nhẹ

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 21°C

Độ ẩm 99%

mưa nhẹ

Tuyên Quang

21°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 94%

mưa nhẹ

22°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 92%

mưa nhẹ

22°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 22°C

Độ ẩm 94%

mưa nhẹ

Lào Cai

29°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 29°C

Độ ẩm 51%

mây rải rác

29°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 29°C

Độ ẩm 52%

mưa nhẹ

28°C

mây đen u ám

Cảm giác thực tế 29°C

Độ ẩm 54%

mây đen u ám

Điện Biên

31°C

bầu trời quang đãng

Cảm giác thực tế 29°C

Độ ẩm 21%

bầu trời quang đãng

31°C

bầu trời quang đãng

Cảm giác thực tế 29°C

Độ ẩm 22%

bầu trời quang đãng

31°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 29°C

Độ ẩm 22%

mây cụm

Lai Châu

30°C

bầu trời quang đãng

Cảm giác thực tế 29°C

Độ ẩm 27%

bầu trời quang đãng

29°C

bầu trời quang đãng

Cảm giác thực tế 28°C

Độ ẩm 38%

bầu trời quang đãng

29°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 29°C

Độ ẩm 37%

mây cụm

Sơn La

31°C

bầu trời quang đãng

Cảm giác thực tế 30°C

Độ ẩm 25%

bầu trời quang đãng

30°C

mây rải rác

Cảm giác thực tế 29°C

Độ ẩm 43%

mây rải rác

31°C

mây cụm

Cảm giác thực tế 30°C

Độ ẩm 32%

mây cụm

Yên Bái

22°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 93%

mưa nhẹ

22°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 94%

mưa nhẹ

23°C

mưa nhẹ

Cảm giác thực tế 23°C

Độ ẩm 89%

mưa nhẹ

Thông tin mới nhất

Lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2023 cho học sinh 63 tỉnh thành

Nhiều tỉnh thành đã có công bố lịch nghỉ tết nguyên đán 2023. Trắc nghiệm online cập nhật các địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023, tính đến ngày 16.12. Cùng Trắc nghiệm online tìm hiểu rõ hơn dưới đây.

VnEdu là gì? Cách sử dụng Vnedu hiệu quả trong quản lý học và thi trực tuyến

Ứng dụng VnEdu là ứng dụng tiện ích dành cho phụ huynh trong việc quản lý việc học và thi trực tuyến của con. Vậy phần mềm này có những lợi ích nào? tải về sử dụng ra sao cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé.

Câu điều kiện: Công thức, điều kiện trong tiếng Anh

Câu điều kiện là một trong những ngữ pháp cực kỳ quan trọng cần được chú ý trong tiếng Anh, đặc biệt là khi sử dụng cho Speaking. Dưới đây là tổng hợp một số cách dễ hiểu, súc tích nhất và kiến thức đi kèm mà Trắc nghiệm online đã tổng hợp được.

Bạn đã biết hết các hành tinh trong hệ Mặt trời

Chắc hẳn mỗi chúng ta không còn ai lạ lẫm với khái niệm Hệ Mặt Trời. Nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc rằng có bao nhiêu Hệ Mặt Trời trong dải ngân hà?Cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết này nhé.