Luyện tập mô phỏng lái xe với 120 tình huống giao thông

Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô các hạng từ B1, B2, C, D, E, FC là nội dung mới được đưa vào phần thi sát hạch theo thông tư 04/2022/TT-BGTVT được điều chỉnh và bổ sung kể từ ngày 15/06/2022 áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Học viên bắt buộc phải trải qua 4 bài thi bao gồm: phần thi lý thuyết trắc nghiệm, phần thi mô phỏng, phần thi sa hình và cuối cùng là đường trường (so với trước đây là 3 bài thi)

Tình huống mô phỏng chương 4

10 tình huống từ 64 – 73 xoay quanh các tình huống thực tế khi tham gia giao thông ở trên đường đèo đồi núi

Luyện tập tình huống Chương 4
---Hoặc luyện theo chương---
Thông Tin bài thi :
  • Đề thi gồm 10 câu. Mỗi câu được tối đa 5 điểm và tối thiểu 0 điểm.
  • Kết quả Đạt: khi đạt tổng điểm >= 35 điểm .
  • Các tình huống sẽ tự động chuyển. Ấn F11 để xem toàn màn hình.

Thi lý thuyết lái xe

Luyện thi lý thuyết lái xe
Thi thử lý thuyết xe ngay