Đề kiểm tra, đề thi, trắc nghiệm giáo dục K12

Tổng hợp các đề thi trắc nghiệm thi giữa kỳ, thi HK1, HK2 và các đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết từ lớp 1 đến lớp 12 có đầy đủ đáp án và lời giải chi tiết giúp ôn thi hiệu quả

Lớp 1

Lớp 1

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 1 ôn thi trắc nghiệm online các môn Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Việt, Toán

Lớp 2

Lớp 2

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 2 ôn thi trắc nghiệm online các môn Tự nhiên và xã hội, Toán, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đạo đức, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm

Lớp 3

Lớp 3

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 3 ôn thi trắc nghiệm online các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Công nghệ, Tự nhiên và xã hội, Tiếng Anh Global Success, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo đức, Tiếng Anh Family and Friends, Toán

Lớp 4

Lớp 4

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 4 ôn thi trắc nghiệm online các môn Đạo đức, Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử và Địa lý VNEN, Lịch sử, Địa lí

Lớp 5

Lớp 5

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 5 ôn thi trắc nghiệm online các môn Khoa học, Toán, Lịch sử, Đạo đức, Tiếng Việt, Địa lí, Tiếng Anh

Lớp 6

Lớp 6

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 6 ôn thi trắc nghiệm online các môn Toán, Khoa học tự nhiên, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Hoạt động trải nghiệm, Công nghệ, GDCD, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lí

Lớp 7

Lớp 7

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 7 ôn thi trắc nghiệm online các môn Sinh học, Lịch sử, Vật lí, Hoạt động trải nghiệm, Mĩ thuật, Âm nhạc, TIn học, Công nghệ, Khoa học xã hội, Giáo dục thể chất, Ngữ văn, GDCD, Khoa học tự nhiên, Toán, Tiếng Anh, Địa lí

Lớp 8

Lớp 8

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 8 ôn thi trắc nghiệm online các môn GDCD, Tin học, Khoa học xã hội, Công nghệ, Ngữ Văn, Mĩ thuật Đan Mạch, Lịch sử, Tiếng Anh, Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Sinh học, Vật lí, Hóa học

Lớp 9

Lớp 9

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 9 ôn thi trắc nghiệm online các môn Ngữ văn, Tin học, Mĩ thuật Đan Mạch, Tiếng Anh mới, Toán, GDCD, Sinh học, Địa lí, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật, Vật lí, Tiếng Anh, Hóa học, Lịch sử, Công nghệ

Lớp 10

Lớp 10

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 10 ôn thi trắc nghiệm online các môn Toán, Lịch sử, Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đại số, Hoạt động trải nghiệm, GDCD

Lớp 11

Lớp 11

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 11 ôn thi trắc nghiệm online các môn Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, Công nghệ, Tin học, Tiếng anh mới, Hình học, Địa lí, GDCD, Sinh học, Đại số và giải tích, Tiếng Anh, Lịch sử

Lớp 12

Lớp 12

Bài giảng và đề kiểm tra lớp 12 ôn thi trắc nghiệm online các môn GDCD, Tiếng anh mới, Hình học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Vật Lí, Giải tích, Tiếng Anh, Địa lí, Hóa học, Sinh học

K12 là gì?

Là một chương trình giáo dục trực tuyến được kết hợp. Nhằm thay thế từ giáo dục truyền thống sang trực tuyến cho học sinh trường công từ mẫu giáo cho đến lớp 12. “K” là viết tắt của mẫu giáo và “12” đề cập đến 12 năm tiếp theo của giáo dục cơ bản (6 năm giáo dục tiểu học, 4 năm trung học cơ sở, và 2 năm trung học phổ thông).

Quản lý giáo dục K12

Cấp độ tiểu học

Giáo dục tiểu học hay còn gọi là cấp độ tiểu học hoặc cấp 1, bắt đầu từ năm 6 tuổi - 10 tuổi. Cấp 1 là một trong những cấp học phổ cập, gồm 5 trình độ, từ lớp 1-5, đây cũng là cấp độ bắt buộc của mỗi công dân. Các trường tiểu học được bố trí theo từng xã, vùng, khu vực để các em có thể dễ dàng tiếp cận.

Học sinh phải học các môn sau: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, 2, và 3), Khoa học (lớp 4 và 5), Lịch sử (lớp 4 và 5), Địa lý (lớp 4 và 5), Nhạc, Mỹ thuật, Đạo đức, Thể dục, Tin học (tự chọn), Tiếng Anh (lớp 3, 4, 5, một số trường cho học sinh học tiếng Anh bắt đầu từ năm lớp 1, lớp 2). Để kết thúc bậc tiểu học, học sinh được xét tốt nghiệp bằng các thành tích được tích lũy trong 5 năm.

Đây cũng được xem là nền tảng, là nơi bắt đầu hình thành nhanh tính cách học sinh và có ảnh hưởng quan trọng tới việc phát triển con người trong những giai đoạn tiếp theo. Giáo dục sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của giáo dục mầm non giúp các em có được những năng lực, sức khỏe phẩm chất để có thể học lên bậc trung học cơ sở và tham gia các hoạt động xã hội. Từ lứa tuổi này, học sinh sẽ có những nhận thức, như ấn tượng về thầy cô giáo – đối tượng để học sinh học tập và noi theo, qua đó trở thành người công dân có ích cho xã hội. Coi giáo dục tiểu học là nền tảng vì ở giai đoạn này, trẻ em được học số, học chữ- nền tảng của tri thức, từ cơ sở đó dần dần tăng khả năng tiếp thu tri thức, phát triển trí tuệ.

Cấp độ Trung học cơ sở

Cấp độ Trung học cơ sở là một bậc trong giáo dục Việt Nam và trên Tiểu học dưới Trung học phổ thông. Trung học cơ sở kéo dài 4 năm (từ lớp 6 đến lớp 9). Độ tuổi từ 11 tuổi đến 15 tuổi. Đây là cấp học phổ cập, một cấp học bắt buộc để công dân có thể có một nghề nghiệp nhất định. Hiện nay, tương tự như trường tiểu học, trường Trung học cơ sở được bố trí tại từng xã, phường, thị trấn.

Học sinh đến trường phải học các môn sau: Toán, Vật lý, Hoá học (lớp 8 và 9), Sinh học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật), Thể dục,Nhạc và Mỹ thuật (nửa học kỳ của lớp 9), Tin học (tự chọn). Ngoài ra học sinh có thêm một số tiết bắt buộc như: giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp (lớp 9), … Trước khi lên cấp Trung học phổ thông, học sinh phải thi qua một kỳ thi xét tốt nghiệp.

Độ tuổi này phương hướng chung và sự hình thành quan điểm xã hội và đạo đức nhân cách được hình thành, chúng sẽ được phát triển trong tuổi thiếu niên.

Giáo dục Trung học phổ thông

Giáo dục Trung học phổ thông hay còn gọi là cấp 3, đây là cấp học cuối cùng trong hệ thống giáo dục phổ thông. Giáo dục Trung học phổ thông được thực hiện trong 3 năm từ lớp 10-12. Và học sinh muốn vào lớp 10 phải có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và phải trải qua kỳ thi vào lớp 10 nếu đủ điểm vào trường xét tuyển, có độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi.

Về cơ bản, khối lượng kiến thức ở giai đoạn này khá lớn, học sinh phải tham gia rất nhiều môn học, bao gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Thể dục và Giáo dục quốc phòng.

Đây là cấp học để định hướng chuẩn bị nghề nghiệp và kèm theo đó là khát vọng thành đạt, thích thí nghiệm thích khám phá năng lực của bản thân. Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp các em củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp. Đây cũng chính là định hướng để các em lựa chọn phát triển tiếp theo trên con đường chọn ngành học của mình.

Giáo trình K12 đầy đủ nhất tại Trắc nghiệm Online 

Giáo trình K12 bao gồm từ lớp 1 - lớp 12 tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, nền tảng học tập trực tuyến và phần mềm giáo dục.

Hiện nay có rất nhiều website hỗ trợ tạo đề thi mà nhiều thầy cô có thể dễ dàng tìm hiểu và lựa chọn đề. Tuy nhiên, để có được một ngân hàng đề trắc nghiệm thì không thể bỏ qua Trắc nghiệm Online. Đây là hệ thống cung cấp website trắc nghiệm trực tuyến cho cá nhân, giáo viên, học sinh... đáp ứng nhu cầu từ việc giảng dạy đến ôn luyện từ lớp 1-12. 

Đến với Trắc nghiệm Online các bạn sẽ dễ dàng ôn luyện các kiến thức đã có sẵn ở trường. Với hàng ngàn câu hỏi được sử dụng từ sách giáo khoa, tài liệu in. Các bài trắc nghiệm bám sát chương trình học, giúp các bạn dễ dàng nắm vững hơn các kiến thức trên lớp.

Đơn giản bằng việc lập cho mình một tài khoản ôn tập, thi trắc nghiệm trực tuyến hoàn toàn miễn phí, mà người dùng không cần quan tâm đến kỹ thuật.