Điều khoản dịch vụ

Điều khoản và điều kiện chung

Chúng tôi cám ơn bạn đã ghé thăm trang web Trắc nghiệm Online https://tracnghiem.vn và đã quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tạo nên thông báo này để công khai về việc thu thập và phát tán thông tin của chúng tôi. Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng các trang web của chúng tôi ở địa chỉ URL / tên miền https://tracnghiem.vn (sau đây gọi là "trang web"), có nghĩa là bạn với tư cách là người dùng đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều kiện và điều khoản của Thông báo này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều kiện và điều khoản nào trong tuyên bố này, bạn nên ngừng truy cập và sử dụng trang web.

Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân / Bảo vệ Quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hoạt động kinh doanh tuân thủ theo các điều luật hiện hành về bảo mật thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư.

Thu thập và Xử lý Thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn (ví dụ như tên, giới tính và thông tin liên lạc của bạn) qua trang web, trừ khi bạn tự nguyện chọn cung cấp cho chúng tôi những thông tin này (ví dụ như khi đăng ký, tham gia khảo sát và đặt đơn hàng). Thông tin cá nhân bạn cung cấp hoặc được thu thập từ bạn (trong văn bản này được gọi là "thông tin nói trên") khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web sẽ chỉ được sử dụng cho những mục đích sau:

a. Cho phép bạn truy cập và/hoặc sử dụng dịch vụ trên trang web;

b. Nhận diện bạn khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web;

c. Nâng cao và cập nhật hồ sơ của chúng tôi liên quan đến những dịch vụ bạn đã yêu cầu và để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;

d. Cải thiện quy mô và chất lượng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

e. trong trường hợp bạn chọn nhận tin tức cập nhật từ chúng tôi qua email, để cung cấp những cập nhật này tới địa chỉ email của bạn.

Chúng tôi không sử dụng và cũng không chấp nhận việc sử dụng thư rác.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi bất kỳ lúc nào tại đây .

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin nói trên cho các bên thứ ba (ngoại trừ việc sử dụng, bảo mật và/hoặc chuyển giao trong những đơn vị khác thuộc phạm vi quyền hạn của Tập đoàn BSH ở các khu vực tài phán khác), trừ khi chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của bạn và/hoặc phải tiết lộ theo nghĩa vụ pháp lý.

Bất kể những điều đã đề cập ở trên trong điều khoản này, chúng tôi sẽ tự do chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, quản trị, sao lưu, quản lý thông tin và/hoặc các dịch vụ khác liên quan tới việc bảo trì và/hoặc vận hành của trang web), và điều này có thể sẽ đòi hỏi chúng tôi phải chuyển giao và/hoặc lưu trữ thông tin nói trên trong các cơ sở dữ liệu của họ, có thể bao gồm các cơ sở ở những đơn vị thuộc phạm vi quyền hạn khác, và việc bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web có nghĩa là bạn đã đồng ý với sự chỉ định nói trên về việc bảo mật và/hoặc chuyển giao thông tin.

Địa chỉ giao thức Internet

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ giao thức Internet của bạn để giúp xác định các vấn đề với máy chủ của chúng tôi và để quản trị trang web. Địa chỉ giao thức Internet của bạn có thể được sử dụng để nhận dạng bạn và để thu thập thông tin nhân khẩu học trên diện rộng về đối tượng truy cập trang web, phục vụ cho việc phân tích và lập kế hoạch chiến lược của chúng tôi.

Trang web sử dụng một chức năng của trình duyệt được gọi là "cookie" (hoặc còn được gọi là bộ thu thập dữ liệu người dùng). Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp những nội dung cụ thể theo sở thích của bạn, cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web, bao gồm việc lưu tên đăng nhập và mật khẩu để bạn không phải nhập lại mỗi lần truy cập trang web, và những mục đích tương tự khác. Bạn có thể tắt cookie bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt, tuy nhiên việc tắt cookie này có thể sẽ làm chậm hoặc chặn các chức năng nhất định và/hoặc chặn việc truy cập đến một số phần nội dung cấu thành trang web.

Liên kết bên ngoài

Trang web có thể chứa liên kết tới các trang web khác và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung thông tin, việc quản lý và bảo mật của những trang web này.

Các biện pháp bảo mật

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị xóa sai / bất hợp pháp, bị thay đổi mà không được phép, chuyển giao hoặc công khai trái phép hay hủy thông tin.

Các điều khoản và điều kiện khác

Chúng tôi được quyền quyết định và thay đổi bất kỳ phần nào trong tuyên bố này.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể gửi thông tin cho đơn vị phụ trách của chúng tôi tại địa chỉ contact@tracnghiem.vn

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Chính sách quyền riêng tư
Chính sách quyền riêng tư