Đọc thông tin trong mục a và quan sát hình 1, hãy: Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu..

- Châu Âu có hai khu vực địa hình chính là: đồng bằng và miền núi.

  • Ở khu vực đồng bằng chiếm 2/3 diện tích châu lục, gồm: đồng bằng Bắc Âu, đồng bằng Đông Âu, các đồng bằng trung lưu và hạ lưu Đa-nuýp,... Các đồng bằng được hình thành do nhiều nguồn gốc khác nhau nên có đặc điểm địa hình khác nhau.
  • Ở khu vực miền núi, bao gồm:
    • Địa hình núi già phân bố ở phía bắc và trung tâm châu lục, gồm các dãy: Xcan-đi-na-vi, U-ran,... Phần lớn là các núi có độ cao trung bình hoặc thấp.
    • Địa hình núi trẻ phân bố chủ yếu ở phía nam, gồm các dãy An-pơ, Các-pát, Ban-căng,... Phần lớn là các núi có độ cao trung bình dưới 2 000 m. Dãy An-pơ cao và đồ sộ nhất châu Âu, có nhiều đỉnh trên 4 000 m.

Một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Âu:

Giải bài 1 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu