Giải bài 4: Liên minh châu Âu - Sách lịch sử và địa lí 7 kết nối tri thức. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học..

Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)

Câu 1. Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, hãy kể tên các nước thành viên của EU.

Trả lời:

  • Các nước thành viên của Eu: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý, Hi lạp, Bỉ, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Séc, Áo, Hungari, Rumani, Thuỵ Điển, phần Lan, Latvia, litva, Bungagi,...

Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)

Câu 2. Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, hãy kể tên các nước thành viên của EU.

  • Các nước thành viên của Eu: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý, Hi lạp, Bỉ, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Séc, Áo, Hungari, Rumani, Thuỵ Điển, phần Lan, Latvia, litva, Bungagi,...

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Liên minh châu Âu - một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới

Câu 3. Dựa vào thông tin và bảng số liệu mục 2, nêu dẫn chứng để thấy EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Luyện tập - Vận dụng

Câu 1. Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705,4 tỉ USD, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới.

Câu 2. Thu thập thông tin về mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU.