Giải bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu - Sách lịch sử và địa lí 7 chân trời sáng tạo. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học..

1. Đặc điểm dân cư châu Âu

Câu hỏi 1: Dựa vào hình 2.1 và thông tin trong bài, em hãy nhận xét sự thay đổi quy mô dân số châu Âu trong giai đoạn 1950 - 2020.

Giải bài 2 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

 Câu trả lời:

Quy mô dân số châu Âu trong giai đoạn 1950 – 2020 có xu hướng tăng qua các năm:

- Năm 2020, dân số châu Âu đạt khoảng 747,6 triệu người (chiếm 10% dân số thế giới).

- Quy mô dân số có xu hướng tăng chậm trong giai đoạn 1990 – 2010 và 2010 – 2020.

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp, những năm gần đây dân số tăng lên chủ yếu do nhập cư.

Câu hỏi 2: Dựa vào bảng số liệu, hình 2.2 và thông tin trong bài, em hãy trình bày đặc điểm về cơ cấu dân cư châu Âu.

Giải bài 2 Đặc điểm dân cư, xã hội châu ÂuGiải bài 2 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

 Câu trả lời:

Cơ cấu theo nhóm tuổi: Châu Âu có cơ cấu dân số già:

- Tỉ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên ngày càng tăng, năm 1950 chỉ chiếm 8% dân số, năm 2020 chiếm 19% (tăng 11%).

- Nhóm tuổi từ 15 đến 64 tuổi có sự biến động nhưng không đáng kể.

- Nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi có xu hướng giảm, năm 1950 chiếm 26% dân số, năm 2020 chỉ còn chiếm 16% dân số (giảm 10%).

* Cơ cấu dân số theo giới tính: 

  Giai đoạn 1950 – 2020, cơ cấu dân số theo giới tính của châu Âu có tỉ lệ nữ cao hơn nam và đang có sự thay đổi (tỉ lệ dân số nữ giảm, tỉ lệ dân số nam tăng).

=> Nguyên nhân: các yếu tố xã hội, vấn đề chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

* Cơ cấu dân số theo trình độ học vấn:

- Dân cư châu Âu có trình độ học vấn cao.

- Năm 2019, số năm đi học trung bình của người từ 25 tuổi trở lên ở châu Âu là 11,8 năm, thuộc nhóm cao nhất thế giới.

2. Di cư ở châu Âu

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài, em hãy cho biết:

- Đặc điểm di cư ở châu Âu.

- Người nhập cư vào châu Âu có nguồn gốc từ đâu? Họ mang đến những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội ở châu Âu.

Câu trả lời:

- Đặc điểm di cư ở châu Âu:

+ Từ thế kỉ XV, với các cuộc phát kiến địa lí, người châu Âu đã di cư đến khai phá các vùng đất mới ở châu Mỹ.

+ Từ giữa thế kỉ XX đến nay, người nhập cư vào châu Âu tăng mạnh (năm 2020, tiếp nhận 86,7 triệu người di cư quốc tế).

- Người nhập cư vào châu Âu có nguồn gốc chủ yếu là lao động đến từ các khu vực châu Á và Bắc Phi.

+ Thuận lợi: Góp phần giải quyết tình trạng thiếu lao động, tăng nhu cầu các sản phẩm và dịch vụ.

+ Khó khăn: Gây ra nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế- xã hội và an ninh trật tự.

3. Đô thị hóa ở châu Âu

Câu hỏi: Quan sát hình 2.3 và dựa vào thông tin trong bài, em hãy:

- Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu.

- Kể tên một số đô thị có quy mô trên 5 triệu dân ở châu Âu.

Giải bài 2 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

Câu trả lời: 

- Đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu:

+ Quá trình đô thị hóa ở châu Âu bắt đầu với những đô thị xuất hiện từ thời cổ đại và phát triển trong thời kì trung đại.

+ Nửa cuối thế kỉ XVIII, đô thị hóa phát triển mạnh mẽ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh, các đô thị không ngừng gia tăng quy mô dân số và nhiều đô thị mới hình thành.

+ Châu Âu hiện có mức độ đô thị hóa cao với 75% dân số sống trong các đô thị (2020).

+ Mạng lưới đô thị phát triển rộng khắp với nhiều thành phố đông dân và hiện đại, các đô thị vệ tinh xuất hiện ngày càng nhiều.

- Một số đô thị có quy mô trên 5 triệu dân ở châu Âu:  Pa-ri, Mat-xcơ-va, Ma-đrit, Bac-xê-lô-na, Luân-đôn, Xanh Pê-tec-bua.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi phần luyện tập

Câu hỏi 1: Vẽ sơ đồ hệ thống hoá các đặc điểm dân cư châu Âu.

Câu hỏi 2: Dựa vào hình 2.3, hãy liệt kê ít nhất 3 thành phố của châu Âu nằm ở ven biển.

Giải bài 2 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

Câu hỏi phần vận dụng

Câu hỏi 3: Em hãy sưu tầm thông tin và một số hình ảnh về sự phát triển của các đô thị ở châu Âu.