Giải bài 1: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu - Sách lịch sử và địa lí 7 cánh diều. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học..

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Vị trí địa lí và phạm vi Châu Âu

Đọc thông tin và quan sát hình 1.1 hãy:

  • Cho biết châu Âu tiếp giáp với các biển, đại dương và châu lục nào?
  • Trình bày đặc điể hình dạng và kích thước của châu Âu.

Đặc điểm tự nhiên

Các dạng địa hình chính

Đọc thông tin và quan sát hình 1.1, hãy

  • Kể tên các dãy núi và đồng bằng ở châu Âu.
  • Phân tích đặc điểm các địa hình chính của châu Âu.

Đặc điểm phân hóa khí hậu

Đọc thông tin và quan sát hình 1.3, hãy phân tích phân hoá khí hậu ở châu Âu.

Giải địa lí 7 cánh diều bài 1: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu

Các sông lớn

Quan sát hình 1.1 hãy xác định các con sông lớn ở châu Âu: Rai-no, Đa-nuyp, Von-ga.

Các đới khí hậu

Đọc thông tin và quan sát hình 1.1, hãy phân tích đặc điểm các đới thiên nhiên ở châu Âu.

Luyện tập: Tại sao ở châu Âu càng vào sâu trong nội địa lượng mưa càng giảm và nhiệt độ càng tăng?

Vận dụng: Hãy thu thập thông tin về một trong các sông lớn ở châu Âu: Vonga; Đanuyp, Rai-nơ