Đọc thông tin và quan sát hình 1.3, hãy phân tích phân hoá khí hậu ở châu Âu..

Châu Âu có khí hậu phân hoá đa dạng. Do lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ nên châu Âu nằm trong 3 đới khí hậu chính.

  • Đới khí hậu cực và cận cực chiếm một dài hẹp ở Bắc Âu. Do tác động của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương nên mùa đông không quá lạnh, mùa hạ mát và ẩm. Lượng mưa trong năm ít.
  • Đới khí hậu ôn đới chiếm phần lớn lãnh thổ, bao gồm phần Tây Âu, Trung Âu và Đông Âu. Do địa hình bị cắt xẻ mạnh, đồng bằng và đồi núi thấp nằm ở giữa nên ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa làm cho khí hậu có sự phân hoá rõ rệt.
  • Đới khí hậu cận nhiệt đới nằm ở Nam Âu với kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải. Đặc điểmkhí hậu: mùa hạ nóng, khô.