Đọc thông tin và quan sát hình 1.1, hãy: Kể tên các dãy núi và đồng bằng ở châu Âu. Phân tích đặc điểm các địa hình chính của châu Âu.

Quan sát hình 1.1, ta thấy:

Giải địa lí 7 cánh diều bài 1: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu

  • Các dãy núi: Xcandinavi, Cacpat, Anpo, Uran, Capca, Apenin, Anpo Đinarich, Pirene,...
  • Các đồng bằng: Pháp, Bắc Âu, Đông Âu.
  • Đắc điểm các khu vực địa hình:
    • Khu vực đồng bằng:  chiếm 2/3 diện tích và phân bố chủ yếu ở phía đông của châu lục. Các đồng bằng là miền đồi lượn sóng thoải, xen kẽ các vùng đất thấp hoặc thung lũng rộng.
    • Khu vực miền núi bao gồm núi già và núi trẻ. Địa hình núi già nằm ở phía bắc và vùng trung tâm của châu lục, chủ yếu là núi trung bình và núi thấp với những đỉnh tròn, sườn thoái. Địa hình núi trẻ tập trung ở phía nam châu lục, phần lớn các dãy núi trẻ có độ cao trung bình, núi cao trên 2.000 m chỉ chiếm khoảng 1,5 % diện tích lãnh thổ. An-pơ là đây núi trẻ cao và đồ sộ nhất châu Âu.