Giải bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu - Sách lịch sử và địa lí 7 cánh diều. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học..

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Đặc điểm cơ cấu dân cư

? Đọc thông tin và quan sát bảng 2.1, hình 2.1, hãy trình bày đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu.

Đặc điểm di cư

? Đọc thông tin hãy nêu đặc điểm di cư ở châu Âu.

Đặc điểm đô thị hoá

? Đọc thông tin và quan sát hình 2.2, hãy trình bày đặc điểm đô thị hoá ở châu Âu.

Luyện tập

Hãy kể tên một số quốc gia ở châu Âu có tỉ lệ dân thành thị từ 80 % trở lên.

Vận dụng

Hãy thu thập thông tin về một trong các đô thị ở Châu Âu ví dụ như: Mát-xcơ-va, Pa-ri, Luân Đôn