Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa Lí 7 Đề 5. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Trên thế giới có những đại dương nào?

A. Ấn Độ Dương, Thái Bình, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

B. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông Dương và Bắc Băng Dương.

C. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

D. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 2. Biên độ nhiệt ngày đêm lớn; thực, động vật nghèo nàn là đặc điểm của môi trường:

A. Nhiệt đới.            B. Địa trung hải.               

C. Hoang mạc.        D. Xích đạo.

Câu 3. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX, thực dân châu Âu xâm nhập và chiếm thuộc địa, đưa người da đen ở châu Phi bán sang châu lục nào làm nô lệ?

A. Châu Âu           B. Châu Phi               

C. Châu Á             D. Châu Đại Dương

Câu 4. Kim Tự Tháp là công trình kiến trúc cổ nổi tiếng ở:

A. Bắc Phi             B. Trung Phi               

C. Nam Phi           D. Đông Phi

Câu 5. Vùng Đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô là vùng đất Bắc Mĩ thường có bão, lũ lớn là do:

A. các khối khí lạnh ẩm xâm nhập

B. các khối khí nóng ẩm xâm nhập

C. ảnh hưởng của dòng biển nóng

D. ảnh hưởng của dòng biển lạnh

Câu 6. Các đô thị trên trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ là:

A. Niu-I-ooc, Lốt-An-giơ-lét và Xan-di-a-gô.

B. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Xan-di-a-gô.

C. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Lốt-An-giơ-lét.

D. Lốt-An-giơ-lét, Mê-hi-cô City và Si-ca-gô.

Câu 7. Vùng cửa biển, cửa sông ở Trung và Nam Mĩ là nơi:

A. chủ yếu là hoang mạc

B. không có dân sinh sống

C. dân cư tập trung thưa thớt

D. dân cư tập trung đông

Câu 8. Thành phần nào chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ?

A. Các công ti tư bản nước ngoài.

B. Các đại điền chủ.

C. Các hộ nông dân.

D. Các hợp tác xã.

Câu 9. Các nước mới gia nhập Khối thị trường chung Mec-cô-xua là:

A. Chi-lê, Bô-li-vi.

B. Vê-nê-xu-ê-la, Chi-lê.

C. Age-ti-na, Bô-li-vi.

D. Pa-na-ma, Chi-lê.

Câu 10. Đồng hồ BigBen là đồng hồ lớn và nổi tiếng ở nước nào?

A. Pháp.                 B. Italia.               

C. Tây Ban Nha.    D. Anh.

II. Phần tự luận

Câu 1 (3 điểm). Trình bày sự phân bố các loại địa hình chính của châu Âu và giải thích vì sao ở phía tây châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía đông?

Câu 2 (2 điểm). Tại sao nói: Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới?

B. Bài tập và hướng dẫn giải