Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa Lí 7 Đề 2. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

I. Trắc nghiệm: ( 3 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng rồi ghi vào giấy kiểm tra.

Câu 1: Ở Bắc Mỹ, có mấy khu vực địa hình:

A. 1    B. 2     C. 3       D. 4

Câu 2: Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là:

A. Alaxca và Bắc Canada.

B. Bắc Canada và Tây Hoa Kỳ.

C. Tây Hoa Kì và Mê-hi-cô.

D. Mê-hi-cô và Alaxca.

Câu 3: Hệ thống núi trẻ, cao đồ sộ nhất Châu Mĩ ở đâu trong khu vực Trung và Nam Mĩ?

A: Nằm ở trung tâm.

B: Nằm ở dọc ven biển phía Đông.

C: Nằm ở ven biển phía Tây

D: Nằm ở phía Nam khu vực.

Câu 4: Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là kiểu khí hậu:

A. Ôn đới              B. Cận nhiệt đới

C. Hoang mạc      D. Hàn đới

Câu 5: Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu nào?

A. Nửa cầu Bắc      B. Nửa cầu Đông

C. Nửa cầu Tây      D. Nửa cầu Nam

Câu 6: Dân cư Trung và Nam mĩ chủ yếu là:

A. Người da trắng      B. Người da vàng

C. Người da đen        D. Người lai

Câu 7: Ở Bắc Mĩ  dân cư có đặc điểm phân bố là:

A. Rất đều          B. Rất không đều

C. Không đều     D. Đều

Câu 8: Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mĩ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là:

A. Dịch vụ               B. Công nghiệp

C. Nông nghiệp      D. Thương mại

Câu 9: Châu Nam Cực bao gồm:

A. Lục địa Nam Cực.

B. Lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.

C. Châu Nam Cực và các đảo ven bờ.

D. Một khối băng khổng lồ thống nhất.

Câu 10: Bắc Mĩ có nền công nghiệp:

A. Phát triển ở trình độ cao

B. Chiếm vị trí hàng đầu thế giới

C. Phát triển mạnh ở Hoa Kì và Canada

D. Tất cả các ý trên

Câu 11: Ngành công nghiệp nào sau đây ở Bắc Mỹ chưa phải là công nghiệp hàng đầu thế giới?

A. Hàng không             

B. Vũ trụ

C. Nguyên tử, hạt nhân

D.Cơ khí

Câu 12: Trên các sơn nguyên của Mê-hi-cô, ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng:

A. Ngô và các cây công nghiệp nhiệt đới.

B. Lúa gạo và các cây công nghiệp cận nhiệt đới.

C. Cây hoa màu và các cây công nghiệp nhiệt đới.

D. Cây hoa màu và cây công nghiệt ôn đới.

II. Tự luận: ( 7 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học hãy so sánh sự giống và khác nhau về cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ và Nam Mĩ ?

Câu 2: (2,0 điểm) Môi trường ôn đới lục địa và môi trường Địa Trung hải ở châu Âu khác nhau như thế nào?

Câu 3: (2,0 điểm) Tại sao đại bộ phận lãnh thổ Ôxtrâylia có khí hậu khô hạn ?

B. Bài tập và hướng dẫn giải