Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa Lí 7 Đề 3. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn chữ cái đứng đầu ý đúng 

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không phải của châu Mĩ?

A. Rộng 42 triệu km2.

B. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc.

C. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.

D. Thành phần chủng tộc đa dạng.

Câu 2. Kênh đào Pa-na-ma nối liền hai đại dương nào?

A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

C. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Câu 3. Quốc gia nào sau đây không thuộc Bắc Mĩ?

A. Pê-ru           B. Hoa Kì

C. Mê-hi-cô     D. Ca-na-đa

Câu 4. Bắc Mĩ được giới hạn từ vòng cực Bắc đến

A. xích đạo.              B. vĩ tuyến 15oB.

C. vĩ tuyến 40oB.      D. chí tuyến Nam.

Câu 5. Tỉ lệ dân cư Bắc Mĩ sống trong các đô thị đạt khoảng

A. dưới 30%.      B. 50%.

C. trên 75%.       D. 100%.

Câu 6. Ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của các nước Bắc Mĩ là

A. nông nghiệp.    B. công nghiệp.

C. dịch vụ.            D. nông nghiệp và công nghiệp.

Câu 7. Đồng bằng nào rộng lớn nhất khu vực Nam Mĩ?

A. Đồng bằng A-ma-dôn

B. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô

C. Đồng bằng Pam-pa

D. Đồng bằng La-pla-ta

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không phải của Trung và Nam Mĩ?

A. Thiên nhiên phong phú, đa dạng.

B. Phía tây có hệ thống núi cao đồ sộ.

C. Lãnh thổ là một khối cao nguyên khổng lồ.

D. Lãnh thổ trải dài từ vùng chí tuyến Bắc đến gần vòng cực Nam.

Câu 9. Trung và Nam Mĩ có nền văn hoá Mĩ Latinh độc đáo là do

A. có nhiều thổ dân da đỏ sinh sống.

B. kết hợp dòng văn hoá: châu Âu và châu Á.

C. hoà huyết giữa người châu Phi và người Anh-điêng.

D. kết hợp ba dòng văn hoá: Âu, Phi và Anh-điêng.

Câu 10. Vấn đề xã hội gay gắt hiện nay ở Trung và Nam Mĩ là:

A. dân cư phân bố không đều giữa các vùng.

B. gia tăng dân số cao và tốc độ đô thị hoá nhanh.

C. thừa lao động và thiếu việc làm diễn ra phổ biến.

D. mâu thuẫn giữa các dân tộc thường xuyên xảy ra.

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Trình bày đặc điểm địa hình của Bắc Mĩ.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.

b) Tại sao nhiều nước ở Trung và Nam Mĩ vẫn phải nhập khẩu lương thực?

B. Bài tập và hướng dẫn giải