Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa Lí 7 Đề 1. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý em cho là đúng nhất.

Câu 1:Trước khi Cri-xtôp Cô-lôm-bô phát hiện ra Tân thế giới, chủ nhân của châu Mĩ là ai?

a. Người Anh - điêng và người Mai-a.

b. Người Anh - điêng và người In-ca.

c. Người Anh - điêng và người E-xki-mô.

d. Người Anh - điêng và người A-xơ-tếch.

Câu 2: Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu:

a. Nóng khô và khắc nghiệt.

b. Nóng ẩm và điều hòa.

c. Lạnh ẩm và điều hòa.

d. Nóng ẩm và thất thường.

Câu 3: Trung và Nam Mỹ đang dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hóa. Hiện nay số dân sống trong các đô thị chiếm:

a. 75% dân số          b. 62% dân số

c. 78% dân số          d. 67% dân số

Câu 4: “Hiệp ước Nam cực” được 12 quốc gia trên thế giới ký kết nhằm mục đích gì?

a. Phân chia lãnh thổ

b. Phân chia tài nguyên

c. Xây dựng căn cứ quân sự

d. Vì hòa bình, không công nhận phân chia lãnh thổ, tài nguyên.

Câu 5: Thành phần dân nhập cư ở châu Đại Dương chiếm khoảng bao nhiêu %?

a. 60%    b. 70%      c. 80%       d. 90%

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí châu Âu?

a. Có hai mặt tiếp giáp với các biển và đại dương.

b. Nằm ở khoảng cách giữa các vĩ tuyến 36oB và 71oB.

c. Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh.

d. Có nhiều bán đảo, vũng vịnh và biển ăn sâu vào đất liền.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Trình bày đặc điểm dân cư châu Đại Dương? Vì sao có sự đa dạng về thành phần dân cư ở châu Đại Dương như vậy?

Câu 2: Giải thích vì sao càng đi về phía Tây khí hậu châu Âu càng ấm áp, mưa nhiều và ôn hòa hơn phía đông?

Câu 3: Chứng minh rằng bảo vệ môi trường thiên nhiên chính là bảo vệ đời sống của chúng ta?

B. Bài tập và hướng dẫn giải