Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa Lí 7 Đề 4. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước ý em cho là đúng nhất:

Câu 1. Bờ biển châu Âu có đặc điểm đặc trưng là:

A. Cắt xẻ mạnh, nhiều bán đảo, vũng, vịnh, biển ăn sâu vào đất liền.

B. Rất khúc khuỷu, ảnh hưởng của biển ăn sâu vào đất liền.

C. Nhiều bán đảo, vịnh, biển ăn sâu vào đất liền.                                           

D. Đường bờ biển dài, bị cắt xẻ.

Câu 2. Thực vật châu Nam Cực không tồn tại  do

A. Khô hạn, không có mưa                                     

B. Không có con người sinh sống

C. Khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt                            

D. Bị bão tuyết phá hoại              

Câu 3. Đặc điểm tự nhiên nào sau đây không phải của môi trường Địa trung hải

A. Mùa hè khô nóng                                              

B. Thưc vật phổ biến là rừng lá rộng

C. Mưa nhiều vào mùa thu đông                           

D. Sông ngòi không bị đóng băng                                         

Câu 4. Châu lục có mật độ dân số thấp nhất là:

 A. Châu Phi.       B. Châu Mĩ.         

C. Châu Âu.        D. Châu Đại Dương.

Câu 5. Lĩnh vực kinh tế phát triển nhất châu Âu là:

A. Dịch vụ.     

B. Nông nghiệp.          

C. Công nghiệp hiện đại.            

D. Công nghiệp truyền thống  

Câu 6. Châu Âu có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên vào loại:

A. Cao;               B. Rất cao;   

C. Trung bình;    D. Rất thấp.

Câu 7. Sông ngòi ở môi trường ôn đới hải dương nhiều nước quanh năm do

A. Mưa tập trung 1 mùa                                                 

B. Mưa nhiều quanh năm

C. Băng tuyết tan cung cấp nước thường xuyên            

D. Diện tích biển và đại dương lớn

Câu 8. Thảm thực vật châu Âu thay đổi từ tây sang đông, từ bắc xuống nam do

A. Ảnh hưởng của độ cao địa hình                      

B. Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh

C. Sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa          

D. Có ba mặt giáp biển và đại dương

Câu 9. Ý nào sau đây nói về khí hậu của các đảo châu Đại Dương. 

A. Nóng ẩm và điều hòa.                                      

B. Địa trung hải.

C. Ôn đới hải dương.                                           

D. Ôn đới lục địa.   

Câu 10. Nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Đại Dương:

A. Pa-pua Niu Ghi-nê.                                         

B. Ô-xtrây-li-a.

C. Va-nua-tu.                                                      

D. Niu Di-len.

II. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Nêu sự khác biệt về kinh tế của Ô- xtây- li-a và Niu Di-len với các quốc đảo còn lại trong châu Đại Dương.

Câu 2: (3 điểm) Em hãy lập bảng so sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa.

B. Bài tập và hướng dẫn giải