Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một

Nâng cao

Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng nàyđi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng

4 câu trả lời