Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai ng

Nâng cao

Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10Hz. Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 0,3 m/s. Ở mặt nước, gọi ∆ là đường thẳng đi quatrung điểm của AB và hợp với AB một góc  Trên ∆ có bao nhiêu điểm mà các phần tử ở đó dao độngvới biên độ cực đại? 

4 câu trả lời