Hạt nhân 12C6 được tạo thành bởi các hạt...

Nâng cao

Hạt nhân được tạo thành bởi các hạt

4 câu trả lời