đổi và tần số góc ω thay đổi được vào hai đầuđoạn mạch gồm điện trở R,

Nâng cao

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được vào hai đầuđoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điềukiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là

4 câu trả lời