Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn

Nâng cao

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

4 câu trả lời