Trong không gian với hệ toa đô Oxyz, vecto nào dưới đây là một vecto p

Nâng cao

Trong không gian với hệ toa đô Oxyz, vecto nào dưới đây là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy)?

4 câu trả lời