Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = (2x-1)/(x+1)2 trên khoảng (

Nâng cao

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = (2x-1)/(x+1)trên khoảng (-1; ) là

4 câu trả lời