Cho phương trình (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguy

Nâng cao

Cho phương trình (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt

4 câu trả lời