Giải bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu - Sách lịch sử và địa lí 7 chân trời sáng tạo. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học..

1. Bảo vệ môi trường nước

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài, em hãy trình bày thực trạng khai thác và bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.

Câu trả lời:

* Thực trạng khai thác: trước đây, tình trạng khai thác nguồn nước quá mức, các hóa chất từ sản xuất nông nghiệp, nước thải từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt,… đã làm môi trường nước ở châu Âu bị ô nhiễm.

=> Còn khoảng 44% nguồn nước sông, hồ và 75% nguồn nước ngầm đạt chất lượng tốt.

* Các quốc gia ở châu Âu đã nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường nước với các biện pháp như:

+ Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để kiểm soát chất lượng.

+ Cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ xử lí nước thải.

+ Giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp.

+ Nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nước,…

=> Các biện pháp đã giúp làm giảm lượng nước sử dụng cho các ngành kinh tế, giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm, đảm bảo cung cấp đủ nước với chất lượng tốt cho sinh hoạt, sản xuất.

2. Bảo vệ môi trường không khí

Câu hỏi: Quan sát hình 3 và dựa vào thông tin trong bài, em hãy:

- Nhận xét sự thay đổi tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 so với năm 2005. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó?

- Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.

Giải bài 3 Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

Câu trả lời:

* Sự thay đổi tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 so với năm 2005:

- Tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 giảm rất nhiều so với năm 2005:

+ NH3 năm 2019 giảm 8% so với năm 2005.

+ NO2 năm 2019 giảm 42% so với năm 2005.

+ PM2.5 năm 2019 giảm 29% so với năm 2005.

+ SO2 năm 2019 giảm 76% so với năm 2005.

=> Giải thích: do châu Âu đã triển khai các biện pháp để làm giảm lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí.

* Các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu:

- Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,… trong sản xuất điện.

- Làm sạch khí thải nhà máy điện và các nhà máy công nghiệp.

- Xây dựng các khu phát thải thấp ở các thành phố, sử dụng tiêu chuẩn xe ô tô của châu Âu để hạn chế nguồn khí phát thải.

- Phát triển nông nghiệp sinh thái giúp giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải của sản xuất nông nghiệp.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng không khí.

3. Bảo vệ đa dạng sinh học

Câu hỏi: Dựa vào bảng số liệu và thông tin trong bài, em hãy trình bày vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu.

Câu trả lời:

* Vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu:

- Vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với châu Âu:

+ Rừng góp phần điều hòa khí hậu, giữ đất, giữ nước, bảo vệ đa dạng sinh học, cung cấp gỗ cho sản xuất giấy, sản xuất đồ dân dụng,...

+ Nguồn lợi sinh vật biển đa dạng đã thúc đẩy sự phát triển mạnh của ngành thủy sản.

- Hiện trạng: Hoạt động khai thác quá mức tài nguyên, vấn đề ô nhiễm không khí, nước, biến đổi khí hậu,… đã làm suy giảm đa dạng sinh học, nhiều loại động, thực vật bị sụt giảm về số lượng.

- Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:

+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.

+ Áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt trong đánh bắt thủy sản.

+ Trồng rừng, quản lí rừng chặt chẽ.

+ Xây dựng vành đai xanh quanh đô thị.

+ Áp dụng các quy định bảo tồn thành phần loài và môi trường sống của chúng,…

=> Nhờ các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trên mà rừng ở châu Âu ngày càng mở rộng (chiếm khoảng 25% tổng diện tích rừng thế giới, năm 2020), nhiều loài sinh vật được bảo tồn.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi phần luyện tập

Câu hỏi 1: Em hãy liệt kê các biện pháp bảo vệ môi trường nước, môi trường không khí và đa dạng sinh học ở châu Âu vào bảng theo mẫu sau:

 

Biện pháp bảo vệ

Môi trường nước

?

Môi trường không khí

?

Đa dạng sinh học

?

Câu hỏi phần vận dụng:

Câu hỏi 2: Học sinh lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Sưu tầm các nguồn tư liệu về xu hướng gia tăng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo ở châu Âu và chia sẻ với các bạn.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu và viết báo cáo ngắn về một hoạt động bảo vệ môi trường (nước, không khí hoặc đa dạng sinh học) ở địa phương em.