Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

Nâng cao

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

4 câu trả lời