Cho biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hai trạm khí tượng sau.

a.

Trạm khí tượng Bret (Pháp) thuộc kiểu khí hậu ôn đới hải dương.

Trạm khí tượng Ca-đan (Nga) thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

b.

* Trạm khí tượng Bret (Pháp)

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 6) từ 10 - 15oC.

+ Nhiệt độ mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 12) từ 8 - 13,5oC.

+ Không có tháng nào trong năm nhiệt độ dưới OoC.

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 18oC (tháng 8), nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 80C (tháng 1), biên độ nhiệt năm không quá lớn (10oC).

- Lượng mưa: 820mm/năm.

=> Khí hậu mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm, mưa quanh năm, lượng mưa nhiều.

* Trạm khí tượng Ca-đan (Nga) 

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 6) từ 3,5 - 18oC.

+ Nhiệt độ mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 12) từ 3,5 xuống -10oC.

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 20oC (tháng 6, 7), nhiệt độ thấp nhất khoảng – 8oC (tháng 1), biên độ nhiệt năm lớn (28oC).

- Lượng mưa: 443 mm/năm.

=> Khí hậu mùa hè nóng, mùa đông lạnh khô, lượng mưa ít.