Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 4: Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi (tiếp) sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 6. Trắc nghiệm Online sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7..

Bài 3: Trang 6 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát lược đồ trên em hãy:

  • Nhận xét về sự phân bố dân cư châu Á................................
  • Khu vực nào đông dân.........................................................
  • Khu vực nào thưa dân..........................................................

Trả lời:

Sự phân bố dân cư châu Á: Dân cư châu Á phân bố không đồng đều.

Khu vực nào đông dân: Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

  • Đông Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
  • Đông Nam Á: In-đô-nê-xia, Phi-lip-pin, Việt Nam, Thái Lan.
  • Nam Á: Ân Độ, Pa-kit-xtan, Băng-la-đét.

Khu vực nào thưa dân: Khu vực nội địa, Tây á, Tây Nam Á và Bắc Á.

Bài 4: Trang 6 - sách TBĐ địa lí 7

Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ tên một số đô thị trên 8 triệu dân, đô thị từ 5 – 8 triệu dân.

Trả lời: