Đề thi và đáp án môn Vật Lý thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 8/7, thí sinh thi môn Vật lý hình thức trắc nghiệm, thời gian 50 phút, bắt đầu từ 7h30. 

Đề Vật lý gồm 40 câu, trong đó 20 câu đầu dễ kiếm điểm, còn lại là câu khó dành cho học sinh khá, giỏi.

Đề môn Vật lý thi THPT quốc gia 2022

Tham khảo thêm đáp án các mã đề

Đáp án mã đề 201:

Đáp án mã đề 202:

Đáp án mã đề 203:

Đáp án mã đề 204:

Đáp án mã đề 205:

Đáp án mã đề 206:

Đáp án mã đề 207:

Đáp án mã đề 208:

Đáp án mã đề 209:

Đáp án mã đề 210:

Đáp án mã đề 211:

Đáp án mã đề 212:

Đáp án mã đề 213:

Đáp án mã đề 214:

Đáp án mã đề 215:

Đáp án mã đề 216:

Đáp án mã đề 217:

Đáp án mã đề 218:

Đáp án mã đề 219:

Đáp án mã đề 220:

Đáp án mã đề 222:

Đáp án mã đề 224:

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12.
Ngoài ôn tập theo định hướng của đề tham khảo Bộ mới công bố, các thí sinh có thể làm thêm đề thi chính thức môn Vật lý năm 2021.

Xem thêm: Đề thi và đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Đáp án tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là danh sách đáp án 24 đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh 2023
Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Tiếng Anh là môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiều 29/6.
Đề môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023
Địa lý là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2023
Hoá học là một trong ba môn của bài thi Khoa học tự nhiên, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT
Lịch sử là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.