Đề thi và đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022

Gần 1 triệu thí sinh cả nước tiếp tục bước vào buổi thi môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 trong buổi chiều 7/7. Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2022 có thời gian làm 90 phút.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán (Tham khảo)

Mã đề 101:


Mã đề 102:


Mã đề 103:


Mã đề 104:


Mã đề 105:


Mã đề 106:

Mã đề 107:

Mã đề 108:

Mã đề 109:

Mã đề 110:

Mã đề 111:

Mã đề 112:

Mã đề 113:

Mã đề 114:


Mã đề 115:

Mã đề 116:


Mã đề 117:

Mã đề 118:


Mã đề 119:


Mã đề 120:

Mã đề 121:

Mã đề 122:


Mã đề 123:

Mã đề 124:

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 giữ ổn định về phương thức như năm 2021. Điểm mới của kỳ thi là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến.

Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi, thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do sở giáo dục và đào tạo quy định.
Xem thêm: Đáp án và đề thi môn Văn THPT năm 2022

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Đáp án tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là danh sách đáp án 24 đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh 2023
Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Tiếng Anh là môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiều 29/6.
Đề môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023
Địa lý là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2023
Hoá học là một trong ba môn của bài thi Khoa học tự nhiên, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT
Lịch sử là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.