Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2022

Chiều 8/7, hơn 1 triệu sĩ tử đã hoàn thành bài thi cuối cùng - bài thi môn tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút. Đề thi được đánh giá mới mẻ, đòi hỏi thí sinh phải có kĩ năng và kiến thức ở mức độ rộng hơn so với đề thi năm ngoái.

Đề thi tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2022

Gợi ý đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 401:

Mã đề 402:

Mã đề 403:

Mã đề 404:

Mã đề 405:

Mã đề 406:

Mã đề 407:

Mã đề 408:

Mã đề 409:

Mã đề 410:

Mã đề 411:

Mã đề 412:

Mã đề 413:

Mã đề 414:

Mã đề 415:

Mã đề 416:

Mã đề 417:

Mã đề 418:

Mã đề 419:

Mã đề 420:

Mã đề 421:

Mã đề 422:

Mã đề 423:

Mã đề 424:

Cấu trúc đề thi Tốt nghiệp THPT 2022 môn Anh học

Môn tiếng Anh của kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sẽ kéo dài 60 phút và bắt đầu vào chiều nay 8/7/2022. Đề thi môn tiếng Anh sẽ được phát vào lúc 14h20, và đến 14h30 sẽ bắt đầu tính thời gian làm bài.

Về cấu trúc, đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2022 sẽ gồm có 50 câu trắc nghiệm với khá nhiều mã đề khác nhau.

Nhìn chung, đề thi môn Tiếng Anh sẽ xoay quanh chủ đề là các dạng ngữ pháp chính yếu với khối lượng kiến thức được chia như sau:

  • Ngữ âm: 4 câu (0,8đ)
  • Chon từ để hoàn thành câu: 15 câu (3đ)
  • Chọn từ để hoàn thành đoạn văn: 5 câu (1đ)
  • Tình huống giao tiếp: 2 câu (0,4đ)
  • Tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa: 4 câu (0,8đ)
  • Tìm lỗi sai trong câu: 3 câu (3đ)
  • Tìm câu đồng nghĩa - kết hợp câu: 5 câu (5đ)
  • Đọc - hiểu: 12 câu (2,4đ)
Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Đáp án tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là danh sách đáp án 24 đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh 2023
Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Tiếng Anh là môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiều 29/6.
Đề môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023
Địa lý là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2023
Hoá học là một trong ba môn của bài thi Khoa học tự nhiên, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT
Lịch sử là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.