Đề thi và đáp án môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 8/7, thí sinh thi môn Sinh học hình thức trắc nghiệm, thời gian 50 phút, bắt đầu từ 9h30.
Sáng 8/7, thí sinh thi một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (150 phút). Chiều 8/7, thí sinh thi môn Ngoại ngữ (60 phút).
Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12.

Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT năm 2022

Đáp án đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đầy đủ các mã đề

Mã đề 201


Mã đề 202


Mã đề 203


Mã đề 204


Mã đề 205


Mã đề 206


Mã đề 207


Mã đề 208


Mã đề 209


Mã đề 210


Mã đề 211


Mã đề 212


Mã đề 213


Mã đề 214


Mã đề 215


Mã đề 216


Mã đề 217


Mã đề 218


Mã đề 219


Mã đề 220


Mã đề 221

Mã đề 222

Mã đề 223

Mã đề 224

Về cấu trúc, đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 sẽ tập trung kiến thức ở lớp 11, 12 là chủ yếu với tổng số 40 câu hỏi.

Nhìn chung, đề thi Sinh các năm trở lại đây được đánh giá là khá vừa sức và không hề quá khó đối với các thí sinh. Chỉ cần nắm vững các kiến thức cơ bản thì các bạn đã hoàn toàn có thể đạt được 6 - 7 điểm.

Xem thêm: Đề và gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Đáp án tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là danh sách đáp án 24 đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh 2023
Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Tiếng Anh là môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiều 29/6.
Đề môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023
Địa lý là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2023
Hoá học là một trong ba môn của bài thi Khoa học tự nhiên, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT
Lịch sử là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.