Đề thi và đáp án môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 8/7, các thí sinh đã kết thúc 150 phút làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Đề thi môn Hóa gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. 

Đề môn Hoá học thi tốt nghiệp THPT 2022

Đáp án môn Hoá học thi tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 201:

Mã đề 202:

Mã đề 203:

Mã đề 204:

Mã đề 205:

Mã đề 206:

Mã đề 207:

Mã đề 208:

Mã đề 209:

Mã đề 210:

Mã đề 211:

Mã đề 213:

Mã đề 214:

Mã đề 215:

Mã đề 216:

Mã đề 217:

Mã đề 218:

Mã đề 219:

Mã đề 220:

Mã đề 221:

Mã đề 222:

Mã đề 223:

Mã đề 224:

Môn Hoá nằm trong tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Năm 2020 đề thi môn Hoá được nhận xét có yếu tố bất ngờ vì không có câu hỏi về điện phân. Trong 40 câu hỏi thì các câu từ 1-20 luôn được đánh giá dễ, 10 câu hỏi trung bình và chỉ 10 câu hỏi có sự phân hoá trong đó nằm đặc biệt ở 4-5 câu hỏi cuối. Năm 2020, do dịch Covid-19 chương trình được tinh giản do vậy đề thi chủ tập trung chủ yếu ở lớp 12 và các câu hỏi đề thi môn Hoá luôn phù hợp dùng xét tốt nghiệp.

Năm 2021, Đề Hoá nội dung khó nhất tập trung vào phần hoá vô cơ, đòi hỏi sự tư duy và việc áp dụng công thức phức tạp. Phần hoá hữu cơ có khoảng 10 câu nhưng đều nằm trong nội dung kiến thức cơ bản. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 348,046 thí sinh tham gia thi bài thi Hoá học trong đó điểm trung bình là 6,63 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 58 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 56,756 (chiếm tỷ lệ 16.31%).

Xem thêm: Đề thi và đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp THPT 2022

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Đáp án tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là danh sách đáp án 24 đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh 2023
Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Tiếng Anh là môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiều 29/6.
Đề môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023
Địa lý là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2023
Hoá học là một trong ba môn của bài thi Khoa học tự nhiên, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT
Lịch sử là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.