Đề thi và đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 8/7, thí sinh thi môn Địa lý hình thức trắc nghiệm, thời gian 50 phút, bắt đầu từ 8h30. Truy cập Trắc Nghiệm Online để cập nhật sớm nhất đề thi và đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022.

Sáng 8/7, thí sinh thi một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (150 phút). Chiều 8/7, thí sinh thi môn Ngoại ngữ (60 phút).
Thí sinh thi môn Địa lý hình thức trắc nghiệm, thời gian 50 phút, bắt đầu từ 8h30.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12.

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia 2022

Đáp án đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 đầy đủ các mã đề

Mã đề 301:

Mã đề 302:

Mã đề 303:

Mã đề 304:

Mã đề 305:

Mã đề 306:

Mã đề 307:

Mã đề 308:

Mã đề 313:

Mã đề 314:

Mã đề 315:

Mã đề 316:

Mã đề 317:

Mã đề 318:

Mã đề 319:

Mã đề 320:

Mã đề 321:

Mã đề 322:

Mã đề 324:

Thí sinh chỉ được phép sử dụng Atlat trong giờ thi môn thi thành phần Địa lí của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trước khi vào phòng thi, thí sinh ghi rõ họ tên và số báo danh vào trang bìa của Atlat và nộp Atlat cho cán bộ coi thi để kiếm soát.

Cán bộ coi thi giao lại Atlat cho thí sinh khi bắt đầu giờ làm bài môn thi Địa lí, thu lại ngay khi hết giờ làm bài môn thi này và chỉ trả lại cho thí sinh sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của mình trong bài thi tổ hợp. Hết thời gian làm bài, cán bộ coi thi mới thu phiếu trả lời trắc nghiệm.

Xem thêm: Đề thi và đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT 2022

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Đáp án tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là danh sách đáp án 24 đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh 2023
Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Tiếng Anh là môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiều 29/6.
Đề môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023
Địa lý là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2023
Hoá học là một trong ba môn của bài thi Khoa học tự nhiên, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT
Lịch sử là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.