Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thấy năm nay có 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn tiếng Anh và Sinh học, trong khi con số này ở môn toán là 18,95% và môn văn là 11,6%.

phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Phổ điểm thi THPT môn Toán - năm 2022

Phổ điểm môn toán thpt năm 2022

Phổ điểm thi THPT môn Vật lí - năm 2022

phổ điểm môn vật lý thpt năm 2022

Phổ điểm thi THPT môn Hoá học - năm 2022

phổ điểm môn vật lý thpt năm 2022

Phổ điểm thi THPT môn Sinh học - năm 2022

phổ điểm môn sinh học năm học 2022

Phổ điểm thi THPT môn Ngữ văn - năm 2022

phổ điểm môn ngữ văn năm học 2022

Phổ điểm thi THPT môn Giáo dục công dân - năm 2022

phổ điêm môn học giáo dục công dân thpt 2022

Phổ điểm thi THPT môn Địa li - năm 2022

phổ điểm môn địa lý thpt năm học 2022

Phổ điểm thi THPT môn Tiếng Anh - năm 2022

phổ điểm môn tiếng anh thpt năm 2022

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Đáp án tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là danh sách đáp án 24 đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh 2023
Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Tiếng Anh là môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiều 29/6.
Đề môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023
Địa lý là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2023
Hoá học là một trong ba môn của bài thi Khoa học tự nhiên, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT
Lịch sử là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.